Servis a údržba

Spoločnosť EGEM s.r.o. v rámci servisných prác na zariadeniach rozvodní bez rozdielu napätia prevádza pravidelné činnosti a diagnostiku podľa požiadaviek prevádzkovateľa zariadení, poprípade podľa zásad a odporúčania výrobcu.

Je schopná na základe vyhodnotenia stavu alebo v prípade porúch operatívne riešiť vzniknutú situáciu. Za týmto účelom úzko spolupracuje s výrobcami a dodávateľmi náhradných dielov, prípadne niektoré náhradné diely sama drží na sklade operatívnych zásob.

V prípade potreby riešenia náhrad zariadení, alebo prevedenia zásadnejších zásahov, disponuje tiež projekčným tímom.

Má skúsenosti so zabezpečením komplexných služieb, obsahujúcich takmer všetky činnosti, súvisiace s chodom rozvodní prenosovej sústavy aj regionálnej distribúcie.

1) Servis a údržba rozvodných zariadení

Hlavné činnosti

Výhody

2) Servis a údržba výkonových transformátorov

Hlavné činnosti

Výhody

3) Oblasť diagnostiky