Komplexní služby v oblasti BOZP

technik BOZP, koordinátor BOZP na stavbě

identifikace a hodnocení rizik, návrh opatření k jejich minimalizaci v souladu s požadavky právních předpisů

pomoc při zpracování a aktualizaci dokumentace

ověření stavu bezpečnosti práce na pracovišti z hlediska platné legislativy

hygienická měření, odběry a odborné posudky v oblasti fyzikálních a chemických faktorů pracovního i mimopracovního prostředí

odborné prohlídky, odborné zkoušky elektrických zařízení, revizní zprávy