Projekce

Zaměření projekční činnosti

Projektové práce - rozvodny

Hlavní činnosti

Hlavní oblasti realizace

Projektové práce - vedení

Hlavní činnosti

Hlavní oblasti realizace

Pro uvedené činnosti vlastníme odpovídající programové vybavení, např. ACAD, NEXIS, PLC-CAD.

Aktivně se zúčastňujeme na tvorbě technických norem a práce v mezinárodní organizaci CIGRE.