Комплексні послуги у сфері охорони праці

Контрольна діяльність

Технік з охорони праці, координатор з охорони праці на будівництві

Визначення ризиків

визначення та оцінка ризиків, пропозиція заходів щодо їх мінімізації відповідно до вимог правових норм

Документація з охорони праці

допомога в оформленні та оновленні документації

Аудит охорони праці та здоров’я

перевірка стану безпеки праці на робочому місці з точки зору чинного законодавства

Робоче середовище

гігієнічні вимірювання, проби та висновки експертів у сфері фізико-хімічних факторів виробничого та невиробничого середовища

Діагностика, ревізії та тестування

фахові обстеження, експертні випробування електрообладнання, аудиторські звіти