Komplexní služby v oblasti BOZP

Identifikace rizik

Potřebujete identifikovat rizika, zhodnotit je a navrhnout opatření na jejich odstranění či minimalizaci? Volejte +420 734 690 461 nebo pište na adresu petr.lips@egem.cz.

Většina známých metod pro identifikaci a hodnocení rizik je založena na intuici a erudici posuzovatele nebo na historických datech. Po provedení identifikace a zhodnocení rizik navrhneme opatření pro vyloučení nepřijatelných rizik.