Komplexní služby v oblasti BOZP

Audit BOZP

Potřebujete provést bezpečnostní audit nebo pomoci s jeho realizací? Volejte +420 734 690 461 nebo pište na adresu petr.lips@egem.cz.

Slovní spojení „audit BOZP“ žádný zákonný předpis nezná, nicméně se má na mysli, že se jedná o „prověrku BOZP“, která je citována v zákoníku práce.

První krok řešení problematiky BOZP je vždy audit BOZP, jehož cílem je kompletně zmapovat všechny firemní procesy ve vztahu k bezpečnosti práce.
Výsledky auditu BOZP slouží jako základ pro aktualizaci dokumentace BOZP, zejména pro pravidelnou revizi registru rizik.

Velký audit BOZP musí být pravidelně prováděn jednou za rok nebo při každé větší změně ve výrobě či organizaci práce, jako je např. implementace nových technologií či pracovních postupů, změna sídla provozovny apod.

Menší audity BOZP se provádějí průběžně po celý rok.